tvbec.at
Posjet Premijera Plenkovića Hrvatskome centru u Beču - TV Wien
Posjet Premijera Plenkovića Beču nastavio se posjetom Hrvatskome centru u Beču , gdje se ponovila veza između Hrvata u Austriji i domovine , podrška i još veči utjecaj i pomaganje Hrvatima u Austriji i Beču