turnovskovakci.cz
TURNOVSKÁ BURZA ŠKOL JE PODLE NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA PROFESIONÁLNĚ ODVEDENÁ PRÁCE - Turnovsko v akci
Ve středu 6. listopadu se v budově střední školy u nádraží neučilo. Všechny prostory posloužily v pořadí již 19. burze středních škol. Náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová vzpomněla první podobné burzy škol v České Lípě v polovině 90. let a zdůraznila, že současná úroveň turnovské burzy, které se ráda pravidelně účastní, je na velmi vysoké a profesionální úrovni. Ředitelka pořádající školy (Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola) Milena Lednejová poděkovala mj. přítomné radní Libereckého kraje Aleně Losové za záštitu, ale také za finanční příspěvek, za který mohly být hrazeny náklady na dopravu žáků devátých tříd základních škol, pro které je prioritně burza určena.