turnovskovakci.cz
TATOBITY VÍTALY NOVÉ OBČÁNKY - Turnovsko v akci
„Slibujeme na svou čest a svědomí, že budeme ze svých dětí vychovávat čestné a pracovité občany a že jim sami svým řádným rodinným životem budeme dobrým příkladem.“ To byl slib čtený v rámci vítání nových občánků Tatobit. Akce se uskutečnila v sobotu 18. května...