turnovskovakci.cz
ARCHEOLOGIE VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ K POZNÁNÍ NAŠÍ HISTORIE - Turnovsko v akci
„Letošní první výstavou jsme chtěli ukázat, že archeologové nejsou jen ti, kteří komplikují život investorům a stavebníkům, ale že to jsou kvalifikovaní výzkumní pracovníci, kteří významnou měrou přispívají k poznávání našeho regionu a obohacují cennými nálezy nejen muzejní sbírky, ale i kulturní dědictví naší země,“ uvedla při zahájení výstavy, ...