turnovskovakci.cz
PRÁZDNINOVÉ BLOUDĚNÍ V KUKUŘICI - Turnovsko v akci
Více než 120 tisíc návštěvníků bloudilo v kukuřičných polích v minulém roce na osmi místech v celé České republice. To je jenom pro představu zhruba jako by se ztratili všichni obyvatelé Liberce. Nejvíce lidí přilákala bludiště v Brně, Hradci Králové a Rakovníku. I přes brzkou sklizeň nebývale zaujal labyrint v Sychrově. „Letos nás můžete navštívit