turkulkusu.com
Türklere Neden Ordu Millet Denir? • Türk Ülküsü
Her milletin tipik bir özelliği vardır. Alman Psikologu W.Wundt, bu noktadan hareketle bir Kavimler Psikolojisi yazmıştır. Gerçekten de milletlerin tarihi tecrübeleri neticesinde ulaştıkları ortak bir şuurları ve yaşama tarzları vardır. Bu şuur ve yaşama tarzı milletçe verilen ve nesilden nasıla devredilen hayat mücadesinin irademiz dışında teşekkül eden meyvesidir. Çağdaş psikologlar, belki yeniden tek her milletin …
Türk Ülküsü