turkulkusu.com
Türklerde Ahlak – Ziya Gökalp • Türk Ülküsü
Büyük milletlerden her biri, medeniyetin özel bir alanında birinciliği kazanmıştır. Eski Yunanlılar estetikte, Romalılar hukukta, Yahudilerle Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta, Anglosaksonlar ekonomide, Almanlar müzik ile felsefede, Türkler de ahlakta birinciliği kazanmışlardır. Türk tarihi, baştan başa, ahlaki erdemlerin sergisidir. Türklerin yenilmiş milletlere ve onların milli ve dini varlıklarına dini ve sosyal özerkliklere vermesi, her türlü takdirin …
Türk Ülküsü