turkulkusu.com
Türk Adı Nereden Gelir? Türk Sözcüğünün Kökeni Nedir? • Türk Ülküsü
Türk Adı Nereden Gelir? Türk sözcüğünün kökeni ve ortaya çıkışı ile ilgili bir çok teori vardır. Bu görüşleri ana hatları ile şöyle ifade edebiliriz: Türk sözcüğü, Törümek > Törü > Törü-k > Türk şeklinde meydana gelmiştir. Törü = Töre demektir. Törü-k = Töreli anlamına gelmektedir. İlk olarak bizim Gök Türk Kağanlığı olarak adlandırdığımız ancak kendilerini Türk …
Türk Ülküsü