turkulkusu.com
Osmanlı'da Rasathanenin Yıkılması • Türk Ülküsü
1521 tarihinde Şam’da dünyaya gelen Takiyyuddin, Mısır ve Şam’da çağının en önemli hocalarından fıkıh, hadis ve tefsir dersleri almış ve kadılık gibi çeşitli görevlerde yer alarak bir kaç defa İstanbul’a gelip gitmiştir. Mısır’da kadılık yapmakta olan Abdülkerim Efendi, eski astronomi bilginlerinden kalma risaleleri, gerekli gözlem aletlerini ve kullanımlarına ilişkin bilgileri Takiyyuddin’e vermiş ve onun astronomi …
Türk Ülküsü