turkulkusu.com
İslamiyet ve Siyasi Partiler • Türk Ülküsü
Anayasaya göre, “..devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla..” siyasi parti kurulamaz. Anayasa böyledir ama ideolojilerini öne çıkaran kimi idarecilerin halkı kendileri …
Türk Ülküsü