turkulkusu.com
İmam Maturudi ve Din Anlayışı • Türk Ülküsü
İmam Maturidi’nin adı, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhamed b. Mansûr’dur. O, bugün Özbekistan sınırları içerisindeki Semerkand şehrine bağlı Maturit köyünde doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Türk asıllı olduğu kuvvetle muhtemeldir. Döneminin ünlü İslam bilginlerinden dersler almıştır. Hanefî mezhebine mensuptur. Ehl-i Sünnet’in iki büyük ekolünden birisi olan Maturidilik, adını İmam Maturidi’den almıştır. Kur’an’ı baştan sona …
Türk Ülküsü