turkulkusu.com
Ebu Hanife ve Din Anlayışı • Türk Ülküsü
Ebû Hanife, 80/699’da Kufe’de doğmuştur. Asıl adı Numan b. Sabit’tir. Bağdad’ta hapishanede 150/767’da vefat etmiştir. Ebû Hanife, güçlü bir zekaya sahipti. Küçük yaşlarda Kur’an’ı baştan sona ezberledi. İpek kumaşı ticaretiyle hayatını kazandı. Kalan zamanlarda kendisini ilme verdi. En meşhur bilginlerinden dersler aldı. İlk önce kelam ilminde derinleşti. Allah’ın varlığını, akli delillerle insanlara ispat edebilecek düzeye …
Türk Ülküsü