turkulkusu.com
Çevresel Zararın Belirlenmesinde Güçlükleri Aşma Yolları • Türk Ülküsü
1. Ek piyasa fiyatı takdir etme: Aynı zamanda çevresel özellikler taşıyan bir mülke zarar verilmesi halinde mülk için piyasa değerinin üzerinde bir kıymet takdir edilmektedir. 2. Mahkemelerin geniş yorumlayacağı ölçütler getirilmesi: Kimi mevzuatta mahkemelerin somut olayın özelliklerine göre ilkeler geliştirmelerine elverişli “önemli zarar” gibi ölçütler benimsenmiştir. Bu bağlamdaki yorumlarda çevre felaketi mağdurlarının psikolojik zarardan dolayı tazminata hak kazanması, …
Türk Ülküsü