turkulkusu.com
Çevre Hukukunda Hukuki ve Cezai Sorumluluk Nedir? • Türk Ülküsü
Çevre tahribi ve ekosistem dengesindeki bozulmanın temelinde birçok neden yatmaktadır. İnsan ve hayvan popülasyonlarının aşırı artışından yanardağ patlamasına kadar bir seri sebepten kaynaklanan bu sorunlar içinde, en fazla tahrip edici olanı ise insan faaliyetleri sonucunda oluşanlardır. Çevre zararlarından sorumlu olunup olunmayacağı, eğer sorumlu tutulacak birileri varsa kimin sorumlu olacağı, bu sorumluluğun niteliği ve sınırları ile …
Türk Ülküsü