turkulkusu.com
Azeri mi Azerbaycan Türkü mü? • Türk Ülküsü
Ramin Sadıqov | Facebook Azeri kelimesinin etimolojisini araştırdığımızda şu gerçek çıkıyor karşımıza; eskiden Adari adlı İran dilli bir etnik grup 17. yüzyıl başlarına kadar bugünkü İran’ın doğu (Hazar kıyısı) kısımlarında Erdebil ve Zencan civarında yaşamıştır. 17. yüzyılın başlarına kadar var olmuş bu etnik grubun konuştuğu dil, tek bir dil olmayıp, bölgedeki yerel dillerin karışımı şeklinde, …
Türk Ülküsü