turkulkusu.com
Atsız'ın İran ve Safevi İmparatorluğu Hakkındaki Düşünceleri • Türk Ülküsü
Atsız’ın, Ocak – 1970 tarihli İRAN TÜRKLERİ makalesindeki görüşleri: 25 milyonluk İran’da Türkler 12 milyonla en büyük millî topluluğu teşkil etmekte ve Fars, Arap, Kürt, Lor, Belüç gibi etnik unsurlar arasında her alandaki cevvaliyetleri ile İran’ın âdeta bir Türk memleketi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Unutulmamalı ki bugün İran’ın hâkim unsuru farz olunan Farslar ancak 8–9 milyonluk …
Türk Ülküsü