tunnejamieli.fi
Mielentämisen taito keventää arjen tunnekuormaa
Haluatko keventää arjen tunnekuormaa ja avata ihmissuhdesolmuja? Mielentämisen taitoa voi ja kannattaa harjoitella läpi elämän.