tunnejamieli.fi
Lisää myönteistä puhetta ujoudesta
Ujot lapset eivät kiusaa, ja ujot aikuiset puolestaan antavat toisillekin tilaa ja ovat usein empaattisempia kuin ekstrovertit kaverinsa. Liisa-Keltikangas Järvinen kaipaa lisää myönteistä puhetta ujoudesta, sillä ujo ihminen ymmärretään usein väärin.