tulacky.net
Túlačky po Španielsku s Gustom Murínom - 1. časť | Cestovateľský blog TÚLAČKY.NET
Čo nás spája So Španielskom nás spája viac, než by sa dalo na prvý pohľad očakávať. Tak napríklad klávesnice k počítačom by sme si mohli požičiavať, pretože (až na naše rarity „ä“ a „ô“) používame rovnakú diakritiku (viď. á = está, é = inglés, í = día, ó = código, ú = brújula a ň = montaňa). Máme podobný vzťah […]