tsmandegar.com
بررسی پردازنده های Intel Xeon - تجارت سرور ماندگار
بررسی پردازنده های Intel Xeon : این مقاله چندین دستورالعمل و برآورد عملکرد برای انتخاب CPU در میان گروه پلاتینیوم و گولد از خانواده مقیاس پذیر اینتل را...