trivia.nl
Algemene Ledenvergadering woensdagavond 24 april 2019
Geacht lid, Het bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia nodigt u uit voor haar tweede Algemene Ledenvergadering van 2019. Deze vergadering zal plaats vinden op woensdag 24 april 2019 in de kantine van het Helperzwembad, Moddermanlaan 40 te Groningen. De vergadering begint om 19:30 uur. Agenda Opening door de voorzitter Mededelingen Vergaderorde (ter informatie) Notulen Algemene Ledenvergadering