tris.se
85% ökad simkunnighet under våren 2019
Simkunnigheten hos deltagarna i TRIS simgrupper har ökat med nästan 85% under vårterminen.