travel-advisor.eu
Nemojte samo slikati, napravite dobru fotografiju
Nemojte samo slikati, napravite dobru fotografiju. U tome i je umijeće fotografiranja. Ne mora nužno nešto što je uživo lijepo činiti dobru fotografiju.