travel-advisor.eu
Airbnb želi vratiti poljuljano povjerenje korisnika - Travel Advisor
Novi poslovni model koji je nastao prije 11 godina potpuno je promijenio turistički business na zadovoljstvo vlasnika nekretnina za najam i korisnika.