transitieweb.nl
mars tegen 5G op 25 januari in Amsterdam start op de Dam
Op 25 Januari zal in Amsterdam een vreedzame mars gelopen worden tegen de invoering van 5G en vóór handhaving van het voorzorgsprincipe.