trans-misie.sk
Štafetu TRANS/MISIÍ prevzalo litovské mesto Trakai
Záverečným koncertom Štátnej filharmónie Košice vyvrcholil v sobotu 14. septembra druhý ročník multižánrového Medzinárodného festivalu umenia TRANS/MISIE. Ešte pred jeho začiatkom odovzdal generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice Igor Dohovič symbolickú organizátorskú štafetu riaditeľovi Kráľovského divadla v litovskom meste Trakai Edwardovi Kiejzikovi. Práve to historické mestečko bude o rok