trans-misie.sk
Poľský deň s iným Faustom aj pikantným Majstrom a Margarétou
Bohatý program ponúka na druhom ročníku festivalu TRANS/MISIE poľský deň, streda 11. septembra, nad ktorým prevzal záštitu veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofa Strzałka. Pre festival ho, v spolupráci so svojimi partnermi, pripravil Teatr im. Wandy Siemaszkovej z Rzeszowa, iniciátor vzniku projektu TRANS/MISIÍ. Už dopoludnia