traimoxanh.com
Bức thư của Chúa Jesus gửi tới người mẹ có con mắc Hội Chứng Down
. Tôi cũng muốn chia sẻ điều này với thế giới, để họ ngừng nhìn thấy Hội chứng Down như là một vấn đề. Vì vậy, đây là những gì tôi đã viết ... Tôi tin rằng đó là những điều đến từ trái tim của Chúa