topb.co.il
המתכון לפעילות גופנית נכונה לאחר אירועי לב - ד"ר יעל פרניק, פיזיולוגית - טופ בילינסון
כותבת המאמר הינה ד"ר יעל פרניק, פיזיולוגית מאמץ ושיקום לב, מלון ההחלמה טופ בילינסון חוסר פעילות גופנית הינו גורם סיכון משמעותי למחלות לב בעוד שפעילות גופנית מורידה באופן משמעותי תחלואה ותמותה כללית ולבבית. הפעילות הגופנית המומלצת ביותר לבריאות הלב הינה פעילות אירובית, הנמשכת לזמן ממושך (> 20 דק'). את תוכנית הפעילות הגופנית האירובית נוהגים להתוות לפי …