top.medjimurje.info
MOJE „DVOLIČNO“ LJETO
Otvorih oči. Prvo desno, ono bliže prozoru, ako nisu dobre vijesti, zaklopit ću ga i okrenuti se na drugu stranu. Kad je ono, u suradnji s desnom rukom, pogledalo na mobitel koji se nalazio na noćnom ormariću i saznalo da je blizu šest sati ujutro, pomaknulo se na prozor.