top.medjimurje.info
Vučedolska golubica – simbol mog zavičaja
Svaki grad, županija ili država poznata je po nekom simbolu, građevini ili osobi. Iz ranog djetinjstva slušam o Vučedolskoj golubici za koju kad čujem odmah pomislim na svoj zavičaj. Vučedolska golubica pronađena je na poznatom arheološkom nalazištu Vučedol u Vukovaru. Stari Vučedolci živjeli su u ovalnim kućama od pletenog šiblja prekrivenog slamom. Bavili su se poljoprivredom, stočarstvom i imali su veoma razvijenu metalurgiju.