top.medjimurje.info
Moj zavičaj
Najvažnije u mome zavičaju (gradu) je vodotoranj koji je krajem 20. stoljeća, 1991. ranjen. Stoji na nogama do 29 godina. Obnova je počela krajem 2017. godine. Vodotoranj je poznat kao Vukovarski kafić i vodovod koji više ne radi.