top.medjimurje.info
NA PAŠI
Protuletje dohoja, Sosed Joška na ledini sedi i krave pose. Ne znati što ide po cesti, som sebi poveda… Brščas sosedov dečec! Znova i znova zove dečeca k sebi i mu pripoveda kak je tu negda bilo dok on je bil dečec. Pri tom još navek na gmojno gledi, šteu bi videti Liso kak za teletom roči. Najemput pove: „Tu bila negda je gmojna puna krav, bose dece i pastirov. Tam dale stori melin stoji i potok pomalen teče rasle so vrbe.