top.medjimurje.info
Stefany Vučković: Valentaj
Grad Valentaj je najljepši ljubavni grad na svijetu. U tom su gradu ljudi vrlo romantični. Kada se šetaš njime u zraku se osjeti miris procvalih ruža. U Ulici svetog Valentaja se nalazi crkva Svetog Valentaja.