tonjeblomseth.com
Et oppgjør med friluftsbransjen
Først vil jeg beklage på forhånd for overdrevent bruk av ordet “friluftsliv” i dette innlegget. Jeg har lenge dvelt om hvorvidt jeg skal ta mot til meg å si noe eller ikke. Jeg har sett og ser at frilufts bransjen er på vei til å bli en striglet og til tider kunstig arena på sosiale medier. Dette