tomvang.com
Triển vọng nghề nuôi cá kèo
Thời gian gần đây phong trào nuôi cá kèo phát triển khá mạnh ở TP Cà Mau, đặc biệt là ở xã Tân Thành. Phong trào nuôi cá kèo ở xã Tân Thành bắt đầu vào năm