tomvang.com
Một số thông tin kỹ thuật nuôi lươn thương phẩm trong lồng đặt trong ao đất
Hiện nay, mô hình nuôi lươn đang được người dân quan tâm, đồng thời việc sản xuất lươn giống bán nhân tạo thành công đã tạo nên đòn bẩy thúc đẩy phong trào nuôi lươn thương phẩm phát triển.