tomvang.com
Xu hướng sử dụng hệ thống lắng lọc trong nuôi tôm thâm canh
Dành một phần diện tích ao nuôi để lắng lọc nước trong nuôi tôm là mô hình được nhiều hộ triển khai ở các vùng tôm trên địa bàn Nghệ An.