tomborl.cz
Život je pouť
Život je pouť, ve které poznáváme sebe a ostatní. Jsme tělem, ale než jsme byli tělem, byli jsme duchem a duší, a i když jsme teď tělem, jsme stále zároveň duchem a duší. Jsme bytost, která je složena z mnoha stavů. Dnem za dnem se proměňuje naše tělo. To je