tomborl.cz
Dar života
Zrozením dostáváme dar života, ale je potřeba říci, že zrozením nezískáváme automaticky co nejdelší cestu, tedy vysoký věk. Už toto by nás mělo uvádět do pokory. Je potřeba také říci, že v dnešním materiálním světě se