tomborl.cz
Cesta srdce
Přátelé, nechť láska, kterou neseme každý v sobě a byla každému darována, je pro každého z nás tou nejdůležitější cestou. Totiž láska nás zušlechťuje a vede nás ke skutečnému lidství a stáváme se opravdovým člověkem. Láska je výjimečná. Dnes, když píši tyto řádky,