tokyoshortsight.net
【橋名板】#257 観音橋 / 石神井川(東京都北区)
すべての文字に想いが込められている。 (2018年4月29日撮影) — —