toithay.com
Mùa hè năm Petrus và cuốn sách tên rất dài của Lê Văn Nghĩa
Thông thường người ta review một cuốn sách cụ thể nào đó, hoặc review luôn tài sản văn chương của một nhà văn, nhưng trong trường hợp này, mình review một lượt hai cuốn. Lý do vì đây là hai cuốn cù…