toithay.com
3 Idiots – người khôn kẻ dại
Bình thường mình vốn cực ghét phim Ấn Độ. Thế quái nào mà phim nào cũng dài dằng dặc 2 tiếng – 2 tiếng rưỡi, trong đó một nửa phim phim là một lô một lốc diễn viên cả chính cả phụ cả quần chúng vừa…