toithay.com
Phú Yên – Phần 5: Nghỉ ngơi, đi lại và ăn uống
Nghỉ ngơi Như đã miêu tả ở những phần trước, Phú Yên không phải là một điểm nóng về du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, nên việc đặt phòng nghỉ ở đây cũng không quá căng thẳng. Đặc điểm chung …