toithay.com
Phú Yên – Phần 3: Xuôi Nam
Để đi tuyến phía Nam với Vũng Rô, hải đăng Đại Lãnh, biển Đại Lãnh, mình chọn đường Phước Tân – Bãi Ngà cho cả chiều đi và chiều về. Đường 1 ngắn hơn một xíu nhưng mình đã đi rồi, lại đông xe…