toithay.com
Phú Yên – Phần 2: Ngược Bắc
Các điểm du lịch ở Phú Yên thường cách thành phố khá xa. Mình có 6 ngày để lang thang, nên xác định trước là sẽ không chạy sô làm gì cho mệt, mỗi ngày đi vừa sức mình. Ngày thứ nhất đã lang thang t…