toithay.com
Ninh Thuận [P1]: Đi chơi ở đâu bây giờ?
Nếu ai đó nghĩ rằng Phan Rang – Ninh Thuận ít trải nghiệm thì có lẽ chỉ bởi Ninh Thuận không đắt khách như Nha Trang, không nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng như Phan Thiết, và thông tin du lịc…