toithay.com
Ninh Thuận – 6 ngày 5 đêm về miền đất nắng
Tháng 9/2017 mình đã đi một chuyến Ninh Thuận. Mang tiếng là đi 6 ngày 5 đêm nhưng hôm đầu tiên mình bay chuyến hơi muộn và ngày về lại bay chuyến đầu giờ sáng, nên tính ra thời gian đi chơi thực đ…