toithay.com
Nhận biết dòng cuốn ngược và cách thoát thân
Tiếp theo bài viết trước về dòng cuốn ngược tại các bãi biển đẹp nổi tiếng của Việt Nam, mình tổng hợp các dấu hiệu nhận biết và ứng phó khi gặp loại rủi ro nguy hiểm này: “Thủy quái” d…